Kurs bada ścisły związek między dziennikarstwem a literaturą

Filozof i pisarz Leni Flores od przyszłego poniedziałku, 18 października, poprowadzi kurs „Dziennikarstwa Literackiego” – serię 10 sesji, która poprzez pięć prekursorów i kultowych książek tego gatunku zaprezentuje krytyczne narzędzia do czytania i tworzenia tekstów typu naukowego.

„Człowiek jest z natury gawędziarzem. Z opowiadań nadajemy sens światu. Mówię tutaj nie tylko o dziennikarstwie, ale także o naszych intymnych historiach, o historii naszego społeczeństwa, a nawet o historiach, które opowiadamy o wiarygodności obiektywnej i naukowej. Poniżej znajduje się historia, od początku, w którym przekazywaliśmy informacje poprzez narracje ustne, do dnia dzisiejszego. Nic więc dziwnego, że dziennikarstwo ma również charakter narracyjny ” – zastanawiał się Flores o ścisłym związku między dziennikarstwem a literaturą.

Książki, które będą kierować kursem i strukturą programu nauczania, to ” portrety i spotkania „(2003) Gay Talese,” zimnokrwiste „(1965) Trumana Capote,” cesarz „(1978) Ryszarda Kapuścińskiego i” dziennik roku zarazy ” (1722) Daniela Defoe. Wybór tych dzieł odpowiada różnym doświadczeniom nauczyciela z tym hybrydowym gatunkiem łączącym dziennikarstwo i literaturę. Pierwsze podejście dotyczyło historii Capote, która przeprowadziła długie dochodzenie od prawie siedmiu lat, aby opowiedzieć o brutalnym morderstwie rodziny clutter w Kansas. „Nawiązałem kontakt z tym światem nie tylko ze względu na skuteczność i piękno utworu, ale także ze względu na sposób, w jaki autor podniósł swoją pracę: powieść science fiction”.

Następnie zbadał pochodzenie połączenia Dziennikarstwa i literatury, a tym samym doszedł do fikcyjnej opowieści Dafoe o doświadczeniach człowieka w 1665 r., kiedy City of London zostało dotknięte plagą Wielkiej zarazy. „Inne prace programu zostały naturalnie połączone, Jeśli trasa rozpoczęła się nurtem nowego anglosaskiego dziennikarstwa, nieuniknione było myślenie o „portretach i spotkaniach”, które składają się na narracje i wywiady Talese oraz poszukiwanie innych tekstów poza Ameryką Północną, takich jak Kapuzinski i Aleksiejewicz””

Jednym z celów kursu będzie badanie „podgatunków” dziennikarstwa Literackiego, takich jak kronika, literatura faktu lub literatura faktu. Otwarciu tych granic towarzyszyć będzie pytanie ” które będzie towarzyszyć wszystkim sesjom: jak porowate są granice między fikcją a science fiction?

Flores zapewnił, że odmowa włączenia autorów hiszpańsko-amerykańskich była celowa, ponieważ zasługuje na osobny kurs. „Kronika to gatunek o bardzo silnej tradycji Latynoamerykańskiej. Pomyśl tylko o cennych wystawcach, takich jak Leila Guerriero, Martin Caparros lub Mariana Henriquez.”

Dodaj komentarz