Instytut Laredo otrzymał uznanie państwa jako punkt odniesienia dla dziedzictwa kulturowego i edukacyjnego

Instytut Edukacji zintegrowanej i Edukacji Artystycznej „Eduardo Laredo” w Cochabambe otrzymał dziś od prezydenta kraju Luisa Arce rezolucję Parlamentu andyjskiego 06/2021, uznającą instytucję za „standard dziedzictwa kulturowego i edukacyjnego”.

Najwyższa władza Boliwii powiedziała, że rezolucja Parlamentu andyjskiego podkreśla „wyjątkowy sposób” promowania kompleksowego szkolenia dzieci i młodzieży w Cochabambie. Podkreślił także zaangażowanie Boliwijczyków, którzy skłonili ten projekt do realizacji, a kadra nauczycielska dąży do wszechstronnej edukacji.

„Musimy uznać ten projekt za niewątpliwie przełomowy i niewątpliwie z tego, z czego jesteśmy dziś dumni jako Boliwijczycy” – powiedział.

Arce dodał, że każdy ma”sztukę, Sport i inne talenty w pomieszczeniach”. Jednak „kluczem”jest wiedza, jak”stymulować te talenty”. Stwierdził, że od państwa wielonarodowego będą zachęcać do powtarzania tego doświadczenia na poziomie krajowym w ramach „polityki edukacyjnej w ramach rewolucji demokratycznej i kulturalnej”.

„(Uznanie) jest wyraźnym wskaźnikiem, że miał rację, że będzie bardzo produktywny, z pozytywnymi wynikami, w sposób, który kształci młodzież i łączy humanistyczne szkolenie ze sztuką i kulturą” – podkreślił.

Ze swojej strony kierownictwo Instytutu podziękowało pierwszemu dyrektorowi za jego wkład w młodzież w kraju.

„Swoją obecnością w tej instytucji uhonorował pracę pokolenia nauczycieli i uczniów. Dziękuję, bracie prezydencie, dla nas zawsze będzie zasłużonym mistrzem sztuki dla młodzieży naszego kraju” – powiedział przedstawiciel zespołu Pedagogicznego.

Eduardo Laredo Institute for complex education and art education był pierwszą instytucją, która otrzymała takie uznanie za model edukacyjny, który integruje nauczanie w sztukach wyzwolonych i artystycznych, takich jak muzyka, taniec, teatr. Urodził się z inicjatywy ruchu obywatelskiego w 1961 r.z programem Pedagogicznym alternatywnym dla polityki publicznej w Cochabambie.

Dodaj komentarz